nostet

Vi ønsker å bidra til at Nøstet blir en levende bydel


Nøstet Sjøfront er et boligprosjekt av de sjeldne, på en av Bergens aller beste tomter. Her kommer ca. 150 flotte kvalitetsleiligheter med orkesterplass ut mot Byfjorden. Vi tok en prat med daglig leder i J. Berstad Eiendom AS, Nils Petter Storebø, for å høre om tankene bak prosjektet.

Illustrasjon - avvik vil forekommeIllustrasjon - avvik vil forekomme

Nøstet Sjøfront er endelig i ferd med å realiseres, og det arbeides mot salgsstart i løpet av 2024. Men for Nils Petter Storebø og de andre medlemmene i prosjektgruppen har det vært en lang prosess – planleggingen begynte allerede for ti år siden. Ifølge Storebø var en viktig føring helt fra starten av, at prosjektet skulle åpne opp mot sjøen, til glede for beboere, naboer og byen.

Vi skal møte Nøstet på en god arkitektonisk måte. Vi ønsker å fortelle områdets historie, samtidig som vi bidrar til å utvikle Nøstet til en levende bydel med umiddelbar tilgang til sjøfronten, forteller Storebø.


Attraktive uteområder med tilgang til sjøfronten

Det har vært fokus på å lage attraktive uteområder, og prosjektgruppen har arbeidet mye med å skape tydelige skiller og en god miks av private og offentlige områder. I tillegg til boligenes private utearealer, vil det komme serveringssteder, bilfrie gater og grønne byrom i gateplan. Langs sjøfronten anlegges en romslig promenade som trappes ned mot vannet og danner gode møteplasser.

Vi har gjort boligprosjekter som dette før, og vet at resultatet kommer til å bli veldig bra, fortsetter Storebø. Men samtidig er det viktig for oss at arkitekturen harmonerer med den eksisterende sjøhusbebyggelsen i nabolaget. Prosjektet får derfor en særegen arkitektonisk utforming, med boliger i forskjellige faser, varierte fasader, tak og fargespill. 

Berstad Eiendom er eiendomsselskapet til rederiet Westfal-Larsen som siden 1905 har hatt sitt sete i Bergen. Storebø sier det er en trygghet i at en Bergensfamilie står bak utviklingen av Nøstet Sjøfront: 

Vi kommer ikke å forsvinne når prosjektet står ferdig og er solgt, men ønsker å være med og engasjere oss i Nøstet også i fremtiden. Vi vil ta godt vare på eiendommen og tenker langsiktig, både med henhold til kvaliteter og videre drift. 


Langsiktige planer for tomten på Nøstet

Tomten til Nøstet Sjøfront har vært i J. Berstad Eiendoms eie siden 1960-tallet. Eiendommen i Nøstegaten 119 ble i mange år brukt som stållager til A/S J. Berstad, som drev med detalj- og engroshandel med jernvarer. Lagerplasseringen var meget praktisk; fjordbåtene kunne legge til ved Dikkedokken langs eiendommen for å laste stålprodukter som skulle fraktes til ulike steder på Vestlandet. I dag brukes lokalene hovedsakelig til lager og kulturvirksomhet.

Jernvarehandelen til Berstad ble nedlagt i 1998, men navnet lever videre i form av eiendomsselskapet vårt, forteller Storebø.

Bjørgeboden som ligger ved siden av det gamle stållageret ble kjøpt i forbindelse med at reguleringsprosessen for tomten begynte i 2014. Storebø forteller at reguleringen har tatt lang tid:

 Det er en komplisert plan, i et komplisert område. Normalt tar en reguleringsprosess syv år i Bergen, men i vårt tilfelle tok det ni år. Men det er på en måte bra at det har tatt tid, fordi prosjektet har modnet og blitt så mye bedre. Vi har ikke hatt hastverk, da vi er opptatt av å gjøre dette ordentlig, med fokus på kvalitet.

I 2017 flyttet TV2 fra lokalene på Nøstet og etablerte nytt hovedkontor i Media City Bergen. –  Nå som TV2 har flyttet fra området, har det blitt mer naturlig å se på Nøstet som et boligområde, fortsetter Storebø. 

Det er jo definitivt det som passer denne fantastiske beliggenheten best! Det er også en trend man ser, både i Bergen og andre byer; at man går vekk fra kontor- og næringslokaler, og heller åpner opp de sjønære eiendommene for bolig og befolkningen.


Vi kommer ikke å forsvinne når prosjektet står ferdig og er solgt, men ønsker å være med og engasjere oss i Nøstet også i fremtiden.


Nils Petter Storebø
Daglig leder, J. Berstad Eiendom AS

Lang fartstid innen eiendom

Berstad Eiendom ble etablert som eget selskap i 1996, men Westfal-Larsen begynte tidlig å investere i eiendom i Bergen. I 1913 flyttet Westfal-Larsen og flere andre rederivirksomheter inn i Rederhuset i Kong Oscars gate 62. Drøyt 50 år senere flyttet Westfal-Larsen videre til sine nyoppførte kontorlokaler i Teatergaten 35 – et kontorbygg som i sin tid ble ansett som hypermoderne og ble tildelt arkitekturprisen i 1966. Begge disse eiendommene eies og driftes den dag i dag av Berstad Eiendom. Takket være fornuftige oppgraderinger og godt vedlikehold, fungerer de utmerket som moderne og fullt utleide næringslokaler. 

I nyere tid har selskapet rehabilitert og bygget om bebyggelsen på den gamle slaktehustomten i Sandviksboder 1 til moderne kontor- og næringslokaler – et prosjekt som vant arkitekturprisen i 2008. Noen år senere ble Sandviken Sjøfront oppført i et gammelt sjøbodsmiljø på naboeiendommen. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014 og omfatter 45 leiligheter fordelt på to flotte nybygg som skuer ut over vannet. 

Kvaliteten er upåklagelig og etter 10 år ved vannkanten fremstår Sandviken Sjøfront fortsatt som et nytt og moderne boligprosjekt, hvor fasadeuttrykk, materialvalg og detaljer spiller godt sammen med omgivelsene, forteller Storebø stolt. 

I J. Berstad Eiendom gjennomsyres både eiendomsdriften og utviklingen av nye prosjekter av langsiktighet og et fokus på kvalitet. Nøstet Sjøfront er intet unntak. 

Når vi åpner opp en av Bergens flotteste tomter for befolkningen, ønsker vi å gjøre ting ordentlig, fra starten av. Det er noe fremtidige beboere, så vel som byen vår virkelig fortjener, avslutter Storebø.

Illustrasjon - avvik vil forekommeIllustrasjon - avvik vil forekomme

Lang fartstid innen eiendom

Berstad Eiendom ble etablert som eget selskap i 1996, men Westfal-Larsen begynte tidlig å investere i eiendom i Bergen. I 1913 flyttet Westfal-Larsen og flere andre rederivirksomheter inn i Rederhuset i Kong Oscars gate 62. Drøyt 50 år senere flyttet Westfal-Larsen videre til sine nyoppførte kontorlokaler i Teatergaten 35 – et kontorbygg som i sin tid ble ansett som hypermoderne og ble tildelt arkitekturprisen i 1966. Begge disse eiendommene eies og driftes den dag i dag av Berstad Eiendom. Takket være fornuftige oppgraderinger og godt vedlikehold, fungerer de utmerket som moderne og fullt utleide næringslokaler. 

I nyere tid har selskapet rehabilitert og bygget om bebyggelsen på den gamle slaktehustomten i Sandviksboder 1 til moderne kontor- og næringslokaler – et prosjekt som vant arkitekturprisen i 2008. Noen år senere ble Sandviken Sjøfront oppført i et gammelt sjøbodsmiljø på naboeiendommen. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014 og omfatter 45 leiligheter fordelt på to flotte nybygg som skuer ut over vannet. 

Kvaliteten er upåklagelig og etter 10 år ved vannkanten fremstår Sandviken Sjøfront fortsatt som et nytt og moderne boligprosjekt, hvor fasadeuttrykk, materialvalg og detaljer spiller godt sammen med omgivelsene, forteller Storebø stolt. 

I J. Berstad Eiendom gjennomsyres både eiendomsdriften og utviklingen av nye prosjekter av langsiktighet og et fokus på kvalitet. Nøstet Sjøfront er intet unntak. 

Når vi åpner opp en av Bergens flotteste tomter for befolkningen, ønsker vi å gjøre ting ordentlig, fra starten av. Det er noe fremtidige beboere, så vel som byen vår virkelig fortjener, avslutter Storebø.

<p class="text-justify">Byutvikling ved sjøen med fokus på unik arkitektur</p>

Byutvikling ved sjøen med fokus på unik arkitektur

Kime arkitekter står bak Nøstet Sjøfront og ser frem til å utvikle bydelen på en god arkitektonisk måte. Dette er et bolig- og byutviklingsprosjekt av det sjeldne, til glede for både beboerne og byens innbyggere.


Interessert i prosjektet? Få informasjon først!