nostet

Byutvikling ved sjøen med fokus på unik arkitektur


Arkitekt Jesper Jorde står bak Nøstet Sjøfront og ser frem til å utvikle bydelen på en god arkitektonisk måte. ­– Vi er svært fornøyde med resultatet, som har gitt prosjektet en særegen arkitektonisk utforming, med flotte boliger i ulike størrelser, varierte fasader, tak og fargespill. Dette er et bolig- og byutviklingsprosjekt av det sjeldne, til glede for både beboerne og byens innbyggere.

 

Illustrasjon - avvik vil forekommeIllustrasjon - avvik vil forekomme

Jorde forteller at det ligger et moment av byreparasjon i prosjektet. - Nøstet har i mange år vært et dødt område tett på byen – en avstengt del av sjøfronten. Nå åpner vi opp med flere siktlinjer mot sjøen og tilgjengeliggjør sjøfronten for byens innbyggere. 

Med de nye boligene kommer også et hyggeligere gangstrøk mellom byen og kulturtilbudet på Verftet utenfor. Nøstet Sjøfront er derfor ikke bare et boligprosjekt, men i stor grad også et byutviklingsprosjekt.

Jorde sier at dette er en naturlig del av dagens arkitektur. Oppdraget fra utbygger er jo primært å bygge gode boliger, men samtidig skal fellesskapets interesser ivaretas. Byen trenger mer utearealer og byrom, og kommunen er derfor interessert i å tilgjengeliggjøre sjøfronten for innbyggerne. Så Nøstet Sjøfront blir dermed en naturlig del av byutviklingen for fellesskapet.

Dette passer også bra med Berstad Eiendoms visjon for prosjektet – at de ønsker å bidra til at Nøstet blir en levende bydel. Det har helt fra starten vært en føring om at prosjektet skal åpne opp mot sjøen, til glede for både beboerne og byens innbyggere, forteller Jorde.


Byhus og sjøhus skaper variasjon i arkitekturen

Vi skal møte Nøstet på en god arkitektonisk måte. Vårt ønske er å bidra til utviklingen av Nøstet som en levende bydel med direkte tilgang til sjøfronten, samtidig som vi formidler områdets historie. Dette understreker viktigheten av at vår arkitektur harmonerer med den eksisterende sjøhusbebyggelsen i nærområdet.

Nøstet Sjøfront består av mange bygningskropper. Alle åtte hus i prosjektet er unike, og spesialtilpasset ut fra sin plassering på stedet og ut fra sol og utsikt. Det fører til at ikke bare hvert hus, men også hver oppgang i prosjektet får sin egen identitet. Dette gjør arkitekturen veldig spennende og varierende, samtidig som det er krevende for oss som arkitekter, sier Jorde.


Arkitekten forteller at de har valgt å dele opp bygningene i Byhus og Sjøhus:

Sjøhusene henvender seg ut mot Byfjorden. Husene blir kledd i rødt rustikt skjermtegl og har en arkitektur med tydelige referanser til de gamle sjøbodene, både i form og farge. Her ligger de større og mer luksuriøse leilighetene, med private uteplasser hvor man kan nyte solnedgangen og den fantastiske utsikten mot sjøen.

Byhusene henvender seg mot Nøstegaten og naboskapet innenfor, og de er omgitt av hyggelige byrom og koselige smau. De vil bli kledd i stående trepanel og får et uttrykk som harmonerer med den tradisjonelle trehusbebyggelsen i nabolaget. Her vil de mindre og mer arealeffektive leilighetene ligge, med næringslokaler i gateplan. 

Jorde har jobbet med prosjektet siden mai, etter at reguleringen var ferdig. – Vi har måttet ta utgangspunkt i en reguleringsplan med stramme rammer, forteller Jorde.  – Det var en veldig god og gjennomarbeidet plan med godt sikrede kvaliteter. Det har hevet kvaliteten på prosjektet, både med hensyn til beboere og innbyggere.


Alle åtte hus i prosjektet er unike, og spesialtilpasset ut fra sin plassering på stedet og ut fra sol og utsikt. Det fører til at ikke bare hvert hus, men også hver oppgang i prosjektet får sin egen identitet. Dette gjør arkitekturen veldig spennende og varierende.


Jesper Jorde, Arkitekt

Buffersoner legger til rette for gode byboliger

Landskapsarkitekten har laget veldig fine buffersoner, som lager tydelige skiller mellom byrom og private rom. De åtte husene i prosjektet er planlagt rundt gater og plasser som opparbeides med forhager, beplantning og møblering. 

Langs sjøfronten anlegges en romslig promenade som trappes ned mot vannet og danner gode oppholdssoner. I Bjørgeboden og ut mot Nøstegaten kommer det hyggelige serveringsteder og annen næringsvirksomhet i gateplan.

- For å tydeliggjøre skillet mellom private og offentlige arealer har vi også valgt å etablere alle leiligheter og private uteplasser i 1. etg. en god meter over gateplan, forteller Jorde. Slik løftes leilighetene opp over byen, og man sikrer mot innsyn. 

- Vi vil også spare på en del av teglsteinen fra de eksisterende byggene på området når de blir revet, og gjenbruke det når vi lager kantmurer, plantekasser, trapper ned fra private uteplasser, etc. – Dette lager naturlige skiller, og buffersonene sikrer at leilighetene blir veldig gode byboliger, avslutter Jorde.


Da Jorde startet arbeidet med Nøstet Sjøfront jobbet han hos Sweco Architects. Han har nå fått med seg prosjektet til det nye arkitektkontoret Kime arkitektur og landskap, som vil starte opp ordentlig med detaljeringen etter hvert som rammesøknaden blir godkjent. Sweco Architects fortsetter som landskapsarkitekter for prosjektet.

<p class="text-left">Vi ønsker å bidra til at Nøstet blir en levende bydel</p>

Vi ønsker å bidra til at Nøstet blir en levende bydel

Nøstet Sjøfront er et boligprosjekt av de sjeldne, på en av Bergens aller beste tomter. Her kommer ca. 150 flotte kvalitetsleiligheter med orkesterplass ut mot Byfjorden. Vi tok en prat med daglig leder i J. Berstad Eiendom AS, Nils Petter Storebø, for å høre om tankene bak prosjektet.


Interessert i prosjektet? Få informasjon først!